COLEXIO PLURILINGÜE NOSA SEÑORA DO ROSARIO

"
No solamente unidos sino todos un solo
corazón y una sola alma
." (D. Baltasar Pardal Vidal)

domingo, 19 de abril de 2020

DOMINGO DÍA DO SEÑOR

Neste domingo da  oitava de Pascua, a igrexa celebra a festa da 
DIVINA MISERICORDIA. 
Hoxe celebramos o amor de Deus para cada un de nós de xeito radical: non importa a nosa situación, as nosas dificultades... 
Deus faise un só corazón connosco e regálanos a súa paz e a súa presenza. 
Podemos santificar este día dándelle grazas rezando o pai noso e tamén celebrando a eucaristía nos diversos canles de tv 
(Galega, trece tv, rtve2, youtube)

Noso Pai, que estas no Ceo. Santificado sexa o teu Nome. Veña a Nos o teu Reino. Fagase a tua vontade, asi na terra, coma no Ceo. 
Danos hoxe o noso pan, de cada día. E perdoa a nosas ofensas, coma nos perdoamos a quenes nos ten ofendido. Non nos deixes caer na tentación, e libranos do mal. Amén. 

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; No nos dejes caer en  tentación, y líbranos del mal. Amén.


Our Father, who art in Heaven, hallowed by Thy name, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in Heaven. 
Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation but deliver us from evil. Amén.


Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amén.

Pater noster, qui es in coelis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua  sicut in coelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos a malo. Amén.


Ningún comentario:

Publicar un comentario